NP Drentsche Aa - het sparen waardDraag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa, of klik hier om om online te doneren.

Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD

De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden. Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Kortom, het Nationaal Park Drentsche Aa, ‘van brongebied tot benedenloop’.

Nationaal Park Drentsche Aa

Gebied van grote waarde

Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets aangewezen als Nationaal Park Drentsche Aa ‘Van brongebied tot benedenloop’.

De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden.

 

Nationaal Park Drentsche Aa

Aanvullende bron

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft een belangrijke symboolwaarde. Het geeft betrokkenheid bij het Drentsche Aa-gebied vorm en versterkt daarmee het draagvlak voor de ontwikkeling van het gebied. Het onderstreept dat het mooi houden van het gebied niet een zaak is van de overheid alleen, maar dat burgers, boeren, bedrijven en overheid het samen moeten doen.

Vrije gift

QR-code vrije gift Gebiedsfonds Drentsche AaDraagt u het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe dan een gift aan het Gebiedsfonds Drensche Aa. Elke gift, klein of groot, zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van het mooie Drentsche Aa-gebied. U kunt een vrijwillige bijdrage over maken door deze QR-code te scannen met uw telefoon.

Investeren

Kosten...

Het Drentsche Aa-gebied mooi houden kost geld. Denk maar aan het onderhoud van houtwallen en heidevelden, van de vele archeologische monumenten, van fiets- en wandelpaden, parkeerplaatsen, bankjes en andere voorzieningen voor de recreant.

en baten...

Het gebied levert ook heel veel op. Immaterieel in de vorm van ontspanning, onthaasting, plezier en gezondheid. Maar ook materieel, denk aan de inkomsten in de recreatiesector en de horeca. Een minder direct, maar niet minder belangrijk effect is de bijdrage van het gebied aan een gunstig vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven in de omgeving, de steden Groningen en Assen inbegrepen. Dan is er nog de besparing op de kosten van gezondheidszorg: recreëren in het Drentsche Aa-gebied is goed voor de gezondheid. En ten slotte levert het gebied diensten als schoon drinkwater, waterberging en educatie.

Saldo positief

Uit onderzoek blijkt dat het landschap van de Drentsche Aa aanzienlijk meer opbrengt dan het kost. Via het Gebiedsfonds kunnen bedrijven, instellingen en bewoners een stukje van de opbrengst investeren in het landschap. Niet alleen om ‘iets terug te doen’ maar ook uit welbegrepen eigenbelang. Investeren in het landschap loont! Voor bedrijven is het een aantrekkelijke vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, dicht bij huis en met direct zichtbaar resultaat.

Gebiedsfonds Drentsche Aa

Projecten

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa ondersteunt concrete projecten of werkzaamheden die bijdragen aan het mooi houden van het Drentsche Aa-gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om financiering van een rondtrekkende schaapskudde met een herder. Maar het fonds kan ook het opknappen van monumentale bomen ondersteunen, of het plaatsen van bankjes op de plekken met het mooiste uitzicht.
Het fonds is een private stichting met een eigen bestuur. Het bestuur van het Gebiedsfonds beoordeelt projectaanvragen en selecteert per jaar initiatieven die voor financiering in aanmerking komen. Heeft u zelf een idee, neem dan contact met ons op.

Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Er zijn allerlei financieringsbronnen voor het Gebiedsfonds denkbaar. Om een paar mogelijkheden te noemen: het organiseren van een landschapsveiling, sponsoring en het vragen van een vrijwillige bijdrage aan vakantiegangers. Het bestuur van het fonds bepaalt welke instrumenten het in de komende jaren wil inzetten.

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Wilt u een periodieke gift doen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Ga voor meer informatie naar de website van de belastingdienst.

Henk van ’t Land, oud-voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa:

“Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat de Drentsche Aa tot de mooiste gebieden van ons land behoort. Het afwisselende landschap, de rijke natuur en de minstens zo rijke historie maken het tot een unieke omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.
Het vraagt inzet van alle betrokkenen om dat alles in stand te houden en verder te ontwikkelen. In de afgelopen jaren heb ik als voorzitter van het Overlegorgaan van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap ervaren dat iedereen daarvan doordrongen is. De betrokkenheid van bewoners, gebruikers, bedrijven en organisaties bij hun gebied is groot. Het gebiedsfonds biedt hun de mogelijkheid om die betrokkenheid te tonen. Door bijvoorbeeld een donatie kunnen zij laten zien dat ze medeverantwoordelijk willen zijn voor de ontwikkeling van dit prachtige gebied.”

Radiointerview Tynaarlo Lokaal

Via uitzending gemist kunt het interview op Tynaarlo Lokaal met Henk van ‘t Land beluisteren (van minuut 6:40 tot 14:08).

Organisatie

Bestuur Stichting

Het bestuur van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa bestaat uit:

 • Hendrik Oosterveld (voorzitter), oud-voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa
 • Jack Bosgraaf (penningmeester), registeraccountant MGA
 • Ineke Noordhoff (secretaris), landschapshistoricus en eindredacteur tijdschrift Noorderbreedte
 • Margreet ter Steege, Adviesbureau ATKB / Buro Bakker
 • Stan Boelens, melkveehouder

Comité van Aanbeveling

Het Gebiedsfonds Drentsche Aa wordt van harte bij u aanbevolen door een comité van aanbeveling dat onder andere bestaat uit:

 • Anno Wietze Hiemstra, burgemeester Aa en Hunze
 • Egbert Meyers, liedjesschrijver en zanger
 • Eric van der Bilt, oud-directeur Stichting Het Drentse Landschap
 • Henk Brink, oud-voorzitter LTO-Noord provincie Drenthe
 • Henk van ’t Land, oud-voorzitter Gebiedsfonds Drentsche Aa
 • Klaas Wildeboer, notariaat Vries
 • Kor IJszenga, directeur/eigenaar Koninklijke van Gorcum
 • Ludo Mennes, directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe
 • Marco Out, burgemeester Assen
 • Martin Verhagen, oud-penningmeester Gebiedsfonds Drentsche Aa
 • Nico Vanderveen, Warenhuis Vanderveen in Assen
 • Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen
 • Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis RUG

Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa

De jaarstukken van de stichting worden jaarlijks geagendeerd in het Overlegorgaan. Op deze wijze vindt verantwoording plaats over de activiteiten van het bestuur van de stichting.

Voor meer informatie zie Drentsche Aa en Overlegorgaan Drentsche Aa.

Projecten

Op deze pagina ziet u een overzicht van de projecten die een bijdrage hebben ontvangen vanuit het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Heeft u een projectidee? Neem dan contact op met het secretariaat.

 1. Faunapassage Drentsche Aa – A28 nabij Glimmen
 2. DVD ’Ode aan de Aa’
 3. Werkgroep Siepelveen in Zeegse
 4. FestiValderAa in Schipborg (2012 – 2015)
 5. Project Kleinschalige landschapselementen Haren 2013 – 2016 (Fase 2)
 6. Natuurfilm ‘Water Land Drenthe’ van Henk Bos en Janetta Veenhoven
 7. Kunstwerk ‘De baak van het Ballooërveld’, langs het Pieterpad
 8. Project ’50 jaar Gedachtenplan Drentsche Aa 1965 – 2015′
 9. Werkgroep Appelbergen in Glimmen – zaagcursus
 10. Herstel waterput Anloo
 11. Belvedère Hillig Meer door Stichting Heidehof
 12. Rondom Magnus(kerk) 2015 door Vereniging Historisch Anloo
 13. Financiering heidekoeien voor Stichting Schaapskudde Het Stroomdal in Schipborg
 14. Nieuwe zitbankjes i.s.m. dorpen Anloo, Gasteren en Loon en Staatsbosbeheer
 15. Project ‘Natte landschapselementen Gorecht’
 16. Uitvoering symfonie ‘Ode an de Ao’ door Noord-Nederlands Jeugdorkest aan de voet van de Kymmelsberg
 17. Herstel Paddenscherm Oudemolenseweg door Paddenwerkgroep Gasteren
 18. Bankjes dorpsommetjes Eext (2015 en 2016)
 19. Kinderbuitenfestival Kampsheide door Het Drentse Landschap
 20. Picknickbank Appelbergen door Festival Appelbergen
 21. Herstel zandverstuiving Boerveld in Rolde
 22. Oorlogsmonument WOII Evertbosch nabij Anloo (2016)
 23. Pilot burgerparticipatie Gorecht (2016)
 24. Bankjes Roelof Schuiling Wandelroute in Annen (2016)
 25. Openluchttheater ‘De Strubben’ in Schoonloo (2016 -2017)
 26. Gebiedsaanpak landschap Gorecht (2016 – 2020)
 27. 2e Schuilingcongres d.d. 10 mei 2017 door Historische Vereniging Annen
 28. Toneelstuk ‘Koning van het grasland’ in Anderen
 29. Paddenscherm Gasselterveld door IVN Aa en Hunze
 30. Boek ‘Het werd stil op de es’ over dorpsgeschiedenis Zuidlaren
 31. Landschappelijke versterking buitentheater ‘Speulkoel’ in Anloo
 32. Boek ‘100 Eeuwen begraafcultuur in het kerspel Anloo’
 33. Uitvoeren maatregelen grote modderkruiper Drentsche Aa
 34. Wandelroute Gasselte-Kostvlies door stichting dorpshuis Gasselte
 35. Film =HABITAT= Nationaal Park Drentsche Aa
 36. Boerenerven Zeegse
 37. Natuurerven en landschap Midlaren-Noordlaren
 38. Autobiografie Tjalling Waterbolk
 39. Pingo Programma fase 2 (2019-2020)
 40. Plan van Aanpak Stroomdalboerderij Drentsche Aa
 41. Taarlo 1200 jaar
 42. Boek ‘Gewogen ruimte’
 43. Evert Musch tentoonstelling Museum Thijnhof Coevorden
 44. Virtual Reality-project Onderduikershol Anloo
 45. Pingoruïnes in Het Gorecht 2020 – 2022
 46. Pingoruïnes en hun beheer in Drentsche Aa-gebied 2020 – 2022
 47. Groene Dorpen De Broekstreek
 48. Projectvoorstel Boerenerven Zeegse Fase II
 49. Natuurdocumentaire ‘De otter, een legende keert terug’
 50. Voorstelling De Hunebedbouwers
 51. DNA-onderzoek heiderunderen Schaapskudde Het Stroomdal
 52. Herstel errandbeplanting Holtesch in Hooghalen
 53. Voedselbos Glimmen
 54. Picknickbank Appelbergen
 55. Update boerenfietsroute Drentsche Aa (Rolde eo)
 56. Achtererf Café De Amer
 57. Groene Dorpen Anreep – Schieven

Contact

Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 52421783
Fiscaal (RSIN) nummer 8504 37 519

anbi_fc