Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap.
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden.

Harry Muskee
Met het overlijden van Harry Muskee hebben wij ook een gewaardeerd lid van ons Comité van Aanbevelingen verloren. Als inwoner van Grolloo en later Rolde, had hij grote betrokkenheid bij het Drentsche Aa-gebied. Het was voor hem een van zijn inspiratiebronnen.

Aanvullende bron
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft een belangrijke symboolwaarde. Het geeft betrokkenheid bij het Drentsche Aa-gebied vorm en versterkt daarmee het draagvlak voor de ontwikkeling van het gebied. Het onderstreept dat het mooi houden van het gebied niet een zaak is van de overheid alleen, maar dat burgers, boeren, bedrijven en overheid het samen moeten doen.

Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar Rabobanknummer 1290.78.484 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa en de daar aan gekoppelde RaboStreekRekening Drentsche Aa zijn op 26 maart 2011 in Grolloo, tijdens de ‘Dag van de Drentsche Aa’ gelanceerd. Het bestuur van de stichting is inmiddels een aantal keer bij elkaar geweest om allerlei praktische zaken te regelen. Zo is de status van Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) toegekend door de belastingdienst, zodat donaties fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.
Het Gebiedsfonds Drentsche Aa ondersteunt concrete projecten of werkzaamheden die bijdragen aan het mooi houden van het Drentsche Aa-gebied. Het fonds kan het opknappen van monumentale bomen ondersteunen, het plaatsen van een landhek, het plaatsen van bankjes op de plekken met het mooiste uitzicht of een dorpsommetje. Het fonds is een private stichting met een eigen bestuur. Het bestuur van het Gebiedsfonds beoordeelt projectaanvragen en selecteert per jaar initiatieven die voor financiering in aanmerking komen.

RaboStreekRekening Drentsche Aa
Er zijn allerlei financieringsbronnen voor het Gebiedsfonds denkbaar. Om een paar mogelijkheden te noemen: het organiseren van een landschapsveiling, sponsoring en het vragen van een vrijwillige bijdrage aan bezoekers en vakantiegangers. Het bestuur van het fonds bepaalt welke instrumenten het in de komende jaren wil inzetten. Als eerste instrument is de Rabo StreekRekening Drentsche Aa van start gegaan. Deze spaarrekening is een eenvoudig maar creatief concept. Minimaal een marktconforme rente en alle vrijheid om geld kosteloos op te nemen of te storten. Het bijzondere is dat Rabobank een bedrag ter grootte van 5% van de uitgekeerde rente doneert aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Bedrijven en instellingen kunnen (particulieren tot op heden niet) sparen bij een van de volgende lokale Rabobanken: Noord-Drenthe, Assen-Beilen of Stad en Midden Groningen.

Eerste Nieuwsbrief
Om u met regelmaat te informeren over de ontwikkelingen van het Gebiedsfonds en de projecten die we uit het Gebiedsfonds ondersteunen, hebben we deze digitale nieuwsbrief ontwikkeld. U kunt deze nieuwsbrief 2 keer per jaar verwachten. Mocht u willen reageren of ideeën hebben voor projecten, neem dan contact met ons op. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze contactgegevens en meer informatie.

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa