Oproep voor nieuwe projecten
Via deze nieuwsbrief worden inwoners, dorpsbelangen, boermarken, vrijwilligers(groepen) etc. uitgenodigd een projectaanvraag bij de stichting in te dienen. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze doelstellingen en contactgegevens. Voor 2017 is een projectenbudget van ruim € 30.000,- beschikbaar.

Als bestuur zijn wij verheugd over de toenemende betrokkenheid van mensen uit het Drentsche Aa-gebied, die zich niet alleen financieel vertaalt maar ook in uitvoeringsprojecten. Een ieder wordt hierbij hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet!

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa

Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden. Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Kortom, het Nationaal Park Drentsche Aa, ‘van brongebied tot benedenloop’.


Vrije Gift

Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Overeenkomst Periodieke gift in geld
Wilt u een periodieke gift doen aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Ga voor meer informatie naar de website van de belastingdienst: https://goo.gl/NQNY8G

Projecten 2016/2017
In de afgelopen periode hebben de volgende projecten een bijdrage ontvangen of toegezegd gekregen:

  • Bankje dorpsommetje Haverlanden Eext
  • Gebiedsaanpak landschap Gorecht 2016 – 2020
  • Inrichting Openlucht- en Amfitheater ‘De Strubben’ in Schoonloo
  • 3 bankjes voor de ‘Roelof Schuiling Wandelroute’ in Annen
  • Pilot burgerparticipatie Gorecht
  • Boek ‘Kroniek van het Noordlaarderbos’
  • Toneelstuk ‘Koning van het Grasland’
  • 2e Schuiling-congres door Historische Vereniging Annen

Een toelichting op de projecten leest u t.z.t. in het jaarverslag.

Oproep voor nieuwe projecten

Via deze nieuwsbrief worden inwoners, dorpsbelangen, boermarken, vrijwilligers(groepen) etc. uitgenodigd een projectaanvraag bij de stichting in te dienen. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze doelstellingen en contactgegevens. Voor 2017 is een projectenbudget van ruim € 30.000,- beschikbaar.

Als bestuur zijn wij verheugd over de toenemende betrokkenheid van mensen uit het Drentsche Aa-gebied, die zich niet alleen financieel vertaalt maar ook in uitvoeringsprojecten. Een ieder wordt hierbij hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet!

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa