Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap.
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden.
Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar
Rabobanknummer 1290.78.484 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Overlijden Rutger Kopland
Met het overlijden van Rutger Kopland (juli 2012) hebben wij ook een gewaardeerd lid van ons Comité van Aanbevelingen verloren. Als inwoner van Glimmen, had hij grote betrokkenheid bij het Drentsche Aa-gebied. Het was voor hem een van zijn inspiratiebronnen voor zijn gedichten. In Schipborg heeft hij vele uren doorgebracht aan de oevers van de Drentsche Aa.

Overlijden Harmen Hoogeveen
Als directeur van het Waterbedrijf Groningen heeft hij mede aan de basis gestaan van het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Dit vanuit het belang van het Drentsche Aa-gebied voor de drinkwater-voorziening van onder andere de stad Groningen. Met het overlijden van Harmen Hoogeveen (november 2012) hebben wij nog een gewaardeerd lid van ons Comité van Aanbevelingen verloren.

Ontvangen donaties 2012
· Door de bezoekers van het FestiValderAa in Schipborg (juli 2012) via muntgeld in de ‘geefkei’ en een ‘vrije gift’ voorafgaand aan de twee optredens op ‘Jaap Landje’, samen bijna € 700,-
· Van landgoedcamping De Berenkuil in Grolloo de opbrengst van een ballonnenwedstrijd om het 60 jarig bestaan te vieren. Per afgelegde km € 0,50, in toaal € 1.750,-
· Opbrengst filmavond ‘In het land van de Drentsche Aa’ op 13 december 2012 ter ere van 10 jaar Nationaal Park Drentsche Aa. Entreegeld van zo’n 400 aanwezigen + donatie Henk Bos & Janetta Veenhoven (hun honorarium voor deze avond), afgerond € 1.500,-
· ‘Vrije giften’ via Drentsche Aa-gidsen na afloop van excursies Nationaal Park en bijdragen van Drentsche Aa Gastheren&gastvrouwen, bij elkaar opgeteld een bedrag van rond de € 2.000,-

Vrijwilliger
Kees Nieuwerth ondersteunt het bestuur van de stichting voortaan bij haar werkzaamheden. Hij zal initiatiefnemers ondersteunen bij het maken van een projectvoorstel om voor een bijdrage van het Gebiedsfonds Drentsche Aa in aanmerking te komen. Zie onze website voor contactgegevens.

Oproep voor nieuwe projecten
Via deze nieuwsbrief worden inwoners, dorpsbelangen, boermarken, vrijwilligers(groepen) etc. uitgenodigd een projectaanvraag bij de stichting in te dienen. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze doelstellingen en contactgegevens. Voor 2013 is een projectenbudget van € 40.000,- beschikbaar.

Toegekende projecten in 2012 (zie vorige nieuwsbrief voor uitgebreide beschrijving), Faunapassage Drentsche Aa – A28 nabij Glimmen, DVD ’Ode aan de Aa’, Werkgroep Siepelveen in Zeegse en FestiValderAa 2012 in Schipborg.

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa