Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden.
Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap.
Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Ontvangen donaties in 2014
Het afgelopen jaar heeft onze stichting bijna € 9.000,- ontvangen aan donaties en giften. Dit gebeurt zowel rechtstreeks, maar ook na afloop van excursies, lezingen en presentaties die door de vrijwillige Drentsche Aa-gidsen en de organisatie van het NP&NL Drentsche Aa zijn verzorgd. Ook zijn bijdragen ontvangen van de Gastheren & Gastvrouwen van het Nationaal Park & Nationaal Landschap Drentsche Aa, tijdens het afscheid Bernard Hanskamp (pensionering) en het FestiValderAa (www.festivalderaa.nl).

Projecten tweede helft 2014
In de afgelopen periode hebben de volgende projecten een bijdrage ontvangen:

  • Realisatie van de belvedère Hillig Meer door Stichting Heidehof (€ 4.200,-)
  • Project Rondom Magnus(kerk) 2015 door Vereniging Historisch Anloo (€ 3.500,-)
  • Nieuwe zitbankjes i.s.m. dorpen Anloo, Gasteren en Loon en Staatsbosbeheer (kosten PM)
  • Financiering aanschaf heidekoeien voor Stichting Schaapskudde Het Stroomdal in Schipborg (€ 9.500,-)

Zie diverse perspublicaties:

Oproep voor nieuwe projecten
Via deze nieuwsbrief worden inwoners, dorpsbelangen, boermarken, vrijwilligers(groepen) etc. uitgenodigd een projectaanvraag bij de stichting in te dienen. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze doelstellingen en contactgegevens.

Afgetreden bestuursleden
In de bestuursvergadering van 15 december 2014 zijn Albert Lanting en Koos Levenga afgetreden. Zij zijn bij de start van de stichting voorgedragen vanuit hun achtergrond en ervaring met landbouw/boermarken respectievelijk MKB/gebiedsgericht werken. Ook op deze plek worden zijn hartelijk bedankt voor hun belangloze inzet voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa vanaf de oprichting in 2011.

Nieuwe bestuurders
In de bestuursvergadering van 15 december 2014 heeft het bestuur ingestemd met de voordracht van Margreet ter Steege en Erik Emmens als nieuwe bestuursleden van de Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa. Margreet ter Steege is directeur van Buro Bakker uit Assen en is een warm bepleiter van goed gebruik van de ruimte in Nederland waar mens, natuur én economie baat bij hebben. Erik Emmens is akkerbouwer in Zeijen en o.a. actief met agrarisch natuurbeheer op zijn bedrijf. Daarnaast is hij adviseur bij DLV-plant. Het bestuur is zeer ingenomen met deze beide nieuwe leden en heeft ze uiteraard van harte welkom geheten.

Als bestuur zijn wij verheugd over de toenemende betrokkenheid van mensen uit het Drentsche Aa-gebied, die zich niet alleen financieel vertaalt maar ook in uitvoeringsprojecten. Een ieder wordt hierbij hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet!

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa