Drentsche Aa, HET SPAREN WAARD
De Drentsche Aa, een gebied om trots op te zijn en te koesteren. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa biedt iedereen die zich met het gebied verbonden voelt, de kans om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling ervan. Door bijdragen aan het fonds kunnen bedrijven, instellingen en burgers hun betrokkenheid uiten en helpen het gebied mooi te houden. Het Drentsche Aa-gebied wordt door veel mensen hoog gewaardeerd. Oase van rust en ruimte onder de rook van Assen en Groningen. Een afwisselend landschap waarin natuurgebieden, landbouwgrond en dorpen een oorspronkelijk en harmonieus geheel vormen. Rijk aan natuur en aan cultuurhistorisch erfgoed, van hunebedden tot historische boerderijen. Niet voor niets zowel Nationaal Park als Nationaal Landschap.

Vrije Gift
Draag je het Drentsche Aa-gebied een warm hart toe? Doe een gift aan het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, klein of groot zal gebruikt worden voor het behoud en herstel van de mooie Drentsche Aa-gebied. Dit kan door een vrijwillige bijdrage over te maken naar IBAN: NL73 RABO 0129.0784.84 op naam van Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Jaarverslag 2015 staat online
In de openbare vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa d.d. 27 mei 2016 hebben wij als bestuur van de stichting een toelichting gegeven op ons jaarverslag 2015. Een compleet jaarverslag, inclusief jaarrekening, activiteitenprogramma en begroting 2016. Als bestuur vinden wij het belangrijk om transparant te werken en verantwoording over onze activiteiten af te leggen. In onze statuten hebben wij opgenomen dat we dit jaarlijks doen aan het Overlegorgaan Drentsche Aa. U kunt het jaarverslag 2015 – met daarin een overzicht van onze activiteiten en gehonoreerde projecten – lezen op onze website.

Projecten 2015
In 2015 hebben 10 projecten een totale bijdrage van € 66.000 ontvangen, waaronder:

  • Herstel Paddenscherm Oudemolenseweg door Paddenwerkgroep Gasteren
  • Bankje dorpsommetje Eext
  • Kinderbuitenfestival Kampsheide door Het Drentse Landschap
  • Picknickbank Appelbergen door Festival Appelbergen
  • Herstel zandverstuiving Boerveld in Rolde
  • Oorlogsmonument WOII Evertbosch nabij Anloo

Het complete overzicht en een toelichting op de projecten leest u in het jaarverslag.

Oproep voor nieuwe projecten
Via deze nieuwsbrief worden inwoners, dorpsbelangen, boermarken, vrijwilligers(groepen) etc. uitgenodigd een projectaanvraag bij de stichting in te dienen. Op onze website www.gebiedsfondsdrentscheaa.nl vindt u onze doelstellingen en contactgegevens. Voor 2016 is een projectenbudget van ruim € 70.000,- beschikbaar.

Als bestuur zijn wij verheugd over de toenemende betrokkenheid van mensen uit het Drentsche Aa-gebied, die zich niet alleen financieel vertaalt maar ook in uitvoeringsprojecten. Een ieder wordt hierbij hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet!

Henk van ’t Land,
Voorzitter Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa